máy lọc nước kangaroo

Showing 1–20 of 30 results

 • Máy Lọc Nước Kangaroo 5 Lõi KG102KV

  4,300,000 3,390,000 -21%

  Đã bán: 9990

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103KV

  5,500,000 3,490,000 -37%

  Đã bán: 6373

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi KG104 KV

  5,300,000 3,650,000 -31%

  Đã bán: 6783

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA 9 CẤP LỌC KGMC09 KV

  5,500,000 3,890,000 -29%

  Đã bán: 5681

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108 KV

  5,300,000 3,950,000 -25%

  Đã bán: 8196

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 5 Lõi KG102 vỏ VTU

  4,940,000 4,040,000 -18%

  Đã bán: 8675

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103 vỏ VTU

  5,700,000 4,140,000 -27%

  Đã bán: 8974

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109A KV bơm hút sâu

  5,500,000 4,300,000 -22%

  Đã bán: 8973

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA 9 CẤP LỌC KGMC09 TỦ VTU

  5,800,000 4,450,000 -23%

  Đã bán: 6890

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi Omega KG110A KV

  6,100,000 4,490,000 -26%

  Đã bán: 6991

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọc KG06G4

  8,500,000 4,800,000 -44%

  Đã bán: 4350

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi Omega KG110A vỏ VTU

  6,700,000 5,000,000 -25%

  Đã bán: 7891

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước RO Kangaroo 9 lõi lọc kg99a vỏ VTU

  7,500,000 5,190,000 -31%

  Đã bán: 867

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

  8,500,000 5,200,000 -39%

  Đã bán: 7650

  Miễn phí lắp đặt
 • Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG100HP KV

  7,300,000 5,350,000 -27%

  Đã bán: 5845

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc kg100ha không vỏ

  7,500,000 5,390,000 -28%

  Đã bán: 8958

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo 9 cấp lọc KG08G4

  9,100,000 5,400,000 -41%

  Đã bán: 7501

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi KG100HQ KV

  6,500,000 5,490,000 -16%

  Đã bán: 1300

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Hydrogen 9 cấp lọc Kangaroo KG100HB kv

  6,490,000 5,550,000 -14%

  Đã bán: 9530

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG KV

  7,790,000 5,590,000 -28%

  Đã bán: 9450

  Miễn phí lắp đặt