máy lọc nước gia đình

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy Lọc Nước Kangaroo 5 Lõi KG102KV

  4,300,000 3,390,000 -21%

  Đã bán: 9990

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA 9 CẤP LỌC KGMC09 KV

  5,500,000 3,890,000 -29%

  Đã bán: 5681

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi KG09 vỏ VTU

  6,100,000 4,390,000 -28%

  Đã bán: 5789

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA 9 CẤP LỌC KGMC09 TỦ VTU

  5,800,000 4,450,000 -23%

  Đã bán: 6890

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108A vỏ VTU

  6,800,000 4,590,000 -33%

  Đã bán: 10090

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọc KG06G4

  8,500,000 4,800,000 -44%

  Đã bán: 4350

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109A vỏ VTU bơm hút sâu

  7,900,000 4,850,000 -39%

  Đã bán: 9864

  Miễn phí lắp đặt
 • Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG100HP KV

  7,300,000 5,350,000 -27%

  Đã bán: 5845

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen kg100hu

  11,500,000 5,800,000 -50%

  Đã bán: 13450

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG100HP vỏ VTU

  9,900,000 5,850,000 -41%

  Đã bán: 9346

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi kg100hq vỏ VTU

  7,900,000 5,950,000 -25%

  Đã bán: 9187

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi kg100hg vỏ VTU

  10,900,000 6,050,000 -44%

  Đã bán: 5871

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi kg100hb vỏ VTU

  8,300,000 6,250,000 -25%

  Đã bán: 8390

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi kg100hc

  10,900,000 6,500,000 -40%

  Đã bán: 8794

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen kg100hu+

  18,990,000 7,900,000 -58%

  Đã bán: 8389

  Miễn phí lắp đặt