Cửa hàng

Showing 1–20 of 161 results

 • Lõi lọc nước kangaroo số 1

  110,000 75,000 -32%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 2

  150,000 110,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước kangaroo số 3

  150,000 110,000 -27%

  Đã bán: 900

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố cầm tay Kangaroo KG575G

  400,000 320,000 -20%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG302 1.5 Lit

  530,000 330,000 -38%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG304 1.5L

  550,000 330,000 -40%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 5 – Nano Silver

  550,000 400,000 -27%

  Đã bán: 500

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG316 1.5 Lit

  810,000 419,000 -48%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG344N 1.5 Lít

  462,000 420,000 -9%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG318 1.5 Lit

  850,000 440,000 -48%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Kangaroo số 6

  550,000 500,000 -9%

  Đã bán: 890

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG18N

  546,000 500,000 -8%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 4 – Màng RO

  750,000 600,000 -20%

  Đã bán: 600

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước kangaroo số 7 – Alkaline

  750,000 650,000 -13%

  Đã bán: 500

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG822

  890,000 690,000 -22%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc kangaroo số 8

  850,000 700,000 -18%

  Đã bán: 850

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc kangaroo số 9 – ORP

  850,000 700,000 -18%

  Đã bán: 450

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG571

  1,000,000 820,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Đèn UV diệt khuẩn

  1,450,000 850,000 -41%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG371H

  990,000 880,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt