Tủ Đông Kháng Khuẩn

Hiển thị tất cả 16 kết quả

 • -11%
  5.800.000 5.800.000
  6.550.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236C2
  • Model :  KG236C2
  • Dung Tích : 236 lít
  • Bảo hành:  2 năm
  • Công suất: 144W
 • -15%
  5.850.000 5.850.000
  6.850.000
  Tủ đông 140 Lít Kangaroo KG265NC1
  • Model :  KG265NC1
  • Dung Tích : 140 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 80W
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2 -17%
  5.990.000 5.990.000
  7.250.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG296C2
  • Model :  KG296C2
  • Dung Tích : 296 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 150W
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2 -13%
  6.800.000 6.800.000
  7.800.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2
  • Model :  KG298C2
  • Dung Tích : 298 Lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 150W
 • -13%
  6.890.000 6.890.000
  7.890.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298VC2
  • Model :  KG298VC2
  • Dung Tích : 298 Lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 150W
  • Nhiệt độ đông: ≤ -18°C
  • Khối lượng: 46 KG
  • Kích thước: 1080x630x851 (mm)
   
 • kangaroo KG388VC2 -12%
  7.490.000 7.490.000
  8.550.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388VC2
  • Model :  KG388VC2
  • Dung Tích : 388 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 180W
   
 • Kangaroo KG468C2 -10%
  7.500.000 7.500.000
  8.350.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG418C2
  • Model :  KG418C2
  • Dung Tích : 418 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 180W
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2 -14%
  7.750.000 7.750.000
  8.990.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2
  • Model :  KG388C2
  • Dung Tích : 268 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 180W
 • -8%
  7.850.000 7.850.000
  8.550.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399NC1
  • Model : KG399NC1
  • Dung Tích : 286 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 100W
   
 • kg329nc1 -17%
  7.950.000 7.950.000
  9.550.000
  Tủ đông kháng khuẩn 265L Kangaroo KG329NC1
  • Model :  KG329NC1
  • Dung Tích : 256 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 100W
 • Kangaroo KG468C2 -12%
  8.790.000 8.790.000
  9.990.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG468C2
  • Model :  KG468C2
  • Dung Tích : 468 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 260W
 • Kangaroo KG468C2 -11%
  8.890.000 8.890.000
  9.990.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG488C2
  • Model :  KG488C2
  • Dung Tích : 488 lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 260W
 • -15%
  11.500.000 11.500.000
  13.500.000
  Tủ đông kháng khuẩn 446L Kangaroo KG699C1
  • Model :  KG669C1
  • Dung Tích : 446 lít
  • Bảo hành:  2 năm
  • Công suất: 220W
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG1009C1 công nghệ Nano bạc -7%
  13.500.000 13.500.000
  14.590.000
  Tủ đông kháng khuẩn 490L Kangaroo KG809C1
  • Model : KG809C1
  • Dung Tích : 490 lít
  • Bảo hành:  2 năm
  • Công suất: 251W
 • Kangaroo KG468C2 -10%
  13.890.000 13.890.000
  15.500.000
  Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG688C2
  • Model :  KG688C2
  • Dung Tích : 471lít
  • Bảo hành: 2 năm
  • Công suất: 375W
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG1009C1 công nghệ Nano bạc -7%
  15.350.000 15.350.000
  16.550.000
  Tủ đông kháng khuẩn 677L Kangaroo KG1009C1
  • Model : KG1009C1
  • Dung Tích : 677 lít
  • Bảo hành:  2 năm
  • Công suất: 251W