Tủ Đông Kháng Khuẩn

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236C2

  6,550,000 5,800,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông 140 Lít Kangaroo KG265NC1

  6,850,000 5,850,000 -15%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG296C2

  7,250,000 5,990,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2

  7,800,000 6,800,000 -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298VC2

  7,890,000 6,890,000 -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388VC2

  8,550,000 7,490,000 -12%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG418C2

  8,350,000 7,500,000 -10%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2

  8,990,000 7,750,000 -14%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399NC1

  8,550,000 7,850,000 -8%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn 265L Kangaroo KG329NC1

  9,550,000 7,950,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG468C2

  9,990,000 8,790,000 -12%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG488C2

  9,990,000 8,890,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn 446L Kangaroo KG699C1

  13,500,000 11,500,000 -15%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn 490L Kangaroo KG809C1

  14,590,000 13,500,000 -7%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG688C2

  15,500,000 13,890,000 -10%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn 677L Kangaroo KG1009C1

  16,550,000 15,350,000 -7%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt