Thiết Bị Nhà Bếp

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy xay sinh tố cầm tay Kangaroo KG575G

  400,000 320,000 -20%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG302 1.5 Lit

  530,000 330,000 -38%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG304 1.5L

  550,000 330,000 -40%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG316 1.5 Lit

  810,000 419,000 -48%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG344N 1.5 Lít

  462,000 420,000 -9%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG318 1.5 Lit

  850,000 440,000 -48%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG18N

  546,000 500,000 -8%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG822

  890,000 690,000 -22%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG571

  1,000,000 820,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG371H

  990,000 880,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG11H

  950,000 890,000 -6%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm Kangaroo KG378H 1.8 lít

  1,250,000 890,000 -29%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG12H

  1,080,000 910,000 -16%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG829

  1,100,000 980,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG827

  1,480,000 1,080,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy xay sinh tố Kangaroo KG349 1.5 Lit

  1,750,000 1,230,000 -30%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện tử Kangaroo KG595

  2,230,000 1,800,000 -19%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Nồi cơm điện Kangaroo KG599N

  2,450,000 2,050,000 -16%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt