Vỏ Tủ (Cường Lực)

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy Lọc Nước Kangaroo 5 Lõi KG102 vỏ VTU

  4,940,000 4,040,000 -18%

  Đã bán: 8675

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103 vỏ VTU

  5,700,000 4,140,000 -27%

  Đã bán: 8974

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi KG09 vỏ VTU

  6,100,000 4,390,000 -28%

  Đã bán: 5789

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA 9 CẤP LỌC KGMC09 TỦ VTU

  5,800,000 4,450,000 -23%

  Đã bán: 6890

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108A vỏ VTU

  6,800,000 4,590,000 -33%

  Đã bán: 10090

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Kangaroo KG10G4 10 lõi

  6,990,000 4,790,000 -31%

  Đã bán: 568

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọc KG06G4

  8,500,000 4,800,000 -44%

  Đã bán: 4350

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109A vỏ VTU bơm hút sâu

  7,900,000 4,850,000 -39%

  Đã bán: 9864

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi Omega KG110A vỏ VTU

  6,700,000 5,000,000 -25%

  Đã bán: 7891

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước RO Kangaroo 9 lõi lọc kg99a vỏ VTU

  7,500,000 5,190,000 -31%

  Đã bán: 867

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

  8,500,000 5,200,000 -39%

  Đã bán: 7650

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo 9 cấp lọc KG08G4

  9,100,000 5,400,000 -41%

  Đã bán: 7501

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 (Vỏ hoa Hàn Quốc)

  7,290,000 5,450,000 -25%

  Đã bán: 1590

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 (Vỏ hoa Hàn Quốc)

  7,890,000 5,800,000 -26%

  Đã bán: 1369

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 10 cấp lọc 2 vòi (Nóng – RO – Lạnh)

  12,300,000 6,350,000 -48%

  Đã bán: 11354

  Miễn phí lắp đặt