Máy Kangaroo Hydrogen

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG100HP KV

  7,300,000 5,350,000 -27%

  Đã bán: 5845

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc kg100ha không vỏ

  7,500,000 5,390,000 -28%

  Đã bán: 8958

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi KG100HQ KV

  6,500,000 5,490,000 -16%

  Đã bán: 1300

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Hydrogen 9 cấp lọc Kangaroo KG100HB kv

  6,490,000 5,550,000 -14%

  Đã bán: 9530

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG KV

  7,790,000 5,590,000 -28%

  Đã bán: 9450

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen kg100hu

  11,500,000 5,800,000 -50%

  Đã bán: 13450

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG100HP vỏ VTU

  9,900,000 5,850,000 -41%

  Đã bán: 9346

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc kg100ha vỏ VTU

  7,500,000 5,850,000 -22%

  Đã bán: 5490

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi kg100hq vỏ VTU

  7,900,000 5,950,000 -25%

  Đã bán: 9187

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi kg100hg vỏ VTU

  10,900,000 6,050,000 -44%

  Đã bán: 5871

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 9 lõi kg100hb vỏ VTU

  8,300,000 6,250,000 -25%

  Đã bán: 8390

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen 10 lõi kg100hc

  10,900,000 6,500,000 -40%

  Đã bán: 8794

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen kg100hu+

  18,990,000 7,900,000 -58%

  Đã bán: 8389

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2 vòi KG10A5 VTU

  12,500,000 7,900,000 -37%

  Đã bán: 1098

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2 vòi kg100hk

  12,900,000 8,990,000 -30%

  Đã bán: 9871

  Miễn phí lắp đặt